Liker od jagode

Kombinacijom više sorti jagoda prve klase, kao i specifičnim karakteristikama pojedinih sorti spojenih u jednu cjelinu čine ovaj liker fantastičnim odabirom za prave hedoniste. Nakon tromjesečne maceracije u vrhunskom destilatu, dobiva se voćni liker vrhunske kvalitete.


Cijena: 80.00 kn